Luk
Bak sikkert med Linde Motion Detection

Verden over er Linde blevet kendt for sin aktive sikkerhed og for at introducere nye hjælpesystemer til sikker kørsel i logistikområder. Med Linde Motion Detection føjes endnu en dimension til denne historie. Det innovative system registrerer bevægelser bag trucken og forebygger dermed personpåkørsler og andre ulykker i risikozonen bag ved maskinen.

Analyser har vist, at en fjerdedel af alle personuheld på lageret, sker i afstand af 0 til 3 meter bag ved maskinen og i forbindelse med uhensigtsmæssig adfærd i dette område. Ved stort tidspres og under spidsbelastninger bliver denne situation forværret og truckføreren kan ligeledes blive ufokuseret ved monotone og hyppigt gentagende arbejdsopgaver.

Hvis hjælpesystemet registrerer en bevægelse, når trucken holder stille, vil det forhindre den i at starte. Chaufføren advares af en besked på sin skærm. Et lydsignal advarer også fodgængeren. Herefter skal truckføreren bevæge gaspedalen til udgangspositionen for at fortsætte kørslen. Systemet fungerer pålideligt uanset lysstyrke og kan naturligvis tilpasses individuelt ud fra det respektive anvendelsesområde. 

Sikkerhed

Linde Motion Detection er udviklet til nye modvægtstruck, men kan også eftermonteres på den eksisterende truckflåde. Systemet giver en advarselstone, hvis det registrerer bevægelser, når der bakkes. Det bidrager dermed ikke til et i forvejen højt støjniveau i omgivelserne, hver eneste gang, der bakkes. Fodgængere og andre truckførere advares om en potentielt farlig situation, og bliver dermed mere forsigtige, når de bevæger sig rundt på lageret. På denne vis bidrager Linde Motion Detection til at højne sikkerhedsniveauet og mindske nedetid på grund af påkørsel og andre ulykker.

Ergonomi

Med Linde Motion Detection har truckføreren fået endnu et aktivt Linde sikkerhedssystem, der øger opmærksomheden på aktiv sikkerhed på arbejdspladsen. Hjælpesystemet gør det muligt at holde fokus på opgaven i en travl hverdag og gøre godshåndteringen mere sikker for alle aktører i umiddelbar nærhed af trucken. Truckføreren kan koncentrere sig om at håndtere godset og undgår unødige bekymringer om farlig kørsel, hvorved produktiviteten vil stige.   

Håndtering

Med Linde Motion Detection lægges endnu et lag oven på sikkerheden – og hjælpesystemet bliver dermed en vigtig brik i den samlede sikkerhed omkring maskinen. Målet er at øge sikkerhed, produktivitet og godshåndtering under alle tænkelige forhold – og for alt i verden at undgå påkørsler og ulykker. Systemet retter automatisk fokus på sikkerheden og hjælper både truckføreren, fodgængere og andre maskinførere i nærheden om at passe godt på hinanden.

Ekstraudstyr

Linde Motion Detection er ekstraudstyr til alle nye Linde modvægtstruck og kan eftermonteres på eksisterende maskiner.

Fordele ved Linde Motion Detection – kort fortalt

SIKKERHED
Linde Motion Detection forbedrer truckførerens opfattelse af sikkerhedssituationen og forhindrer kollisioner med fodgængere og andre lastbiler.

MODERNISERING
Med et system, der kan monteres efterfølgende, er det muligt at udstyre hele flåden af ​​modvægtstrucks på en omkostningseffektiv måde.

BÆREDYGTIGHED
Assistancesystemet gør alle lagermedarbejdere og gæster mere opmærksomme på farlige situationer, hvilket resulterer i en mere bæredygtig læringseffekt.

PRODUKTIVITET
Færre ulykker reducerer nedetid, omkostninger og øger produktiviteten.

VIL DU VIDE MERE OM LINDE MOTION DETECTION?

Vores eksperter sidder klar til at hjælpe dig. Ring til os nu og lad os få en snak om dine behov.