Vores næste auktion starter tirsdag den 25. juni og slutter torsdag den 27. juni 2024. Læs mere her

Luk
Case For Envases Europe har sikkerhed højeste prioritet – dels som et veldefineret visionsmål om nul arbejdsulykker og dels som en række sikkerhedstiltag i hverdagen. Derfor er Envases Europe i Odense nu interesseret i at investere i aktiv sikkerhed i form af to Linde E35/387 el-truck med Linde Safety Guard, som skal ændre adfærden i den odenseanske virksomhed.

Linde Safety Guard er et sikkerhedssystem til Linde truck, der gør det muligt at definere bestemte zoner på lageret eller i produktionen. I disse zoner bliver truckhastigheden automatisk reduceret, når en fodgænger eller en anden truck nærmer sig – og både fodgænger og truckfører adviseres via en sensor med vibrationer, lyd og lys om hinandens tilstedeværelse.

Med Linde Safety Guard sendes kraftige radiosignaler mellem enhederne. Signalerne ”løber” også gennem vægge, søjler, porte, hylder og andet fysisk inventar. Sensorerne bliver monteret i Linde gaffeltruck, stationært på kritiske steder i virksomheden og som en mobil enhed, der skal bæres i lommen på en sikkerhedsvest eller monteres synligt på en sikkerhedsjakke.

Livlig læssehal

Læssehallen hos Envases Europe er en ren myretue fra morgen til aften. Her kommer en lind strøm af lastbiler for at afhente paller med metalemballage til kørsel ud i verden, og en stor del af lastbilerne betjenes af udenlandske chauffører. Alle mand skal tjekke ind på logistikkontoret, ordne kørselspapirer og modtager samtidig en sprogversioneret folder, så de kan orientere sig om de gældende sikkerhedsregler.

– Vi er udfordret af de mange udenlandske chauffører, som på kort tid skal sættes ind i vores sikkerhedsregler. På grund af sprog, kulturforskelle og adfærd kan det være svært at opretholde et højt sikkerhedsniveau overalt. Vi er overbeviste om, at Linde Safety Guard kan hjælpe os med at øge sikkerheden på dette punkt, fortæller logistikchef Claus Graff Gade fra Envases Europe.

Aktiv sikkerhed

N.C. Nielsen er i forvejen leverandør til Envases Europe, der har hovedkontor i Løsning og flere danske afdelinger. Derfor var det naturligt at spørge N.C. Nielsen om, hvordan sikkerheden kunne højnes aktivt. Efter demomøde for udvalgte truckførere hos N.C. Nielsen i Balling blev der peget på Linde Safety Guard som en løsning, og derefter blev systemet afprøvet i praksis i Odense.

– Vi er faldet for den fleksible Linde Safety Guard-løsning, hvor systemet gradvist kan tilpasses de aktuelle forhold på vores arbejdsplads. Vi starter i den travle læssehal og vil udbrede det derfra. På baggrund af erfaringerne overvejer vi at lease to Linde E35/387 el-truck med Linde Safety Guard. Samtidig sætter vi yderligere fokus på de mange små adfærdsændringer, som sammen skaber en sikker arbejdsplads, pointerer logistikchef Claus Graff Gade fra Envases Europe.

Claus Graff Gade understreger, at der ligger en stor signalværdi i at indføre Linde Safety Guard og fortælle at ”vi passer på hinanden”. Logistikafdelingen hos Envases i Odense har ikke haft én eneste arbejdsulykke i over tre år. Det skyldes i høj grad en vedholdende indsats med at kommunikere sikkerhedsreglerne til alle – og løbende indføre ny meningsfyldt teknologi, der kan understøtte den aktive sikkerhed.  

Hos N.C. Nielsen glæder man sig over, at prøveperioden hos Envases Europe har haft sin positive effekt:

– Det glæder os, at Envases har opnået gode resultater med Linde el-truck og Linde Safety Guard. Systemet kan fleksibelt tilpasses de lokale forhold og udsender kun advarselssignaler, når der er reel fare på færde. Truckføreren kan se, hvor mange, der befinder sig i advarselszonen og deres retning. Fodgængerne får et signal om truckens tilstedeværelse. Og begge parter er blevet opmærksomme på sikkerheden, fortæller teknisk chef Henrik Fischer fra N.C. Nielsen.

Vil du vide mere?