Vores næste auktion starter tirsdag den 23. april og slutter torsdag den 25. april 2024. Læs mere her

Luk
Grøn omstilling er vigtig, da vi gerne vil efterlade en bedre verden til de kommende generationer. Det sker på ingen måde af sig selv, men blandt andet gennem ambitiøse målsætninger, ny teknologisk viden, bedre udnyttelse af ressourcerne, nye forretningsmodeller og et generelt skifte fra fossil energi (kul, gas og olie) og til mere vedvarende energikilder (sol, vind og vand).

Samtidig rummer den grønne omstilling et stort forretningspotentiale for vores kunder. Internt i virksomhederne handler det om at køre mere energirigtigt, spare brændstof, minimere vedligeholdelse og øge arbejdsglæden hos medarbejderne. Eksternt handler det om at finde nye grønne kundesegmenter, stå stærkere i konkurrencen og profilere sig som et attraktivt brand over for omverdenen.

FN’s verdensmål

Mere specifikt har N.C. Nielsen øjnene rettet mod verdensmålene:

Nr. 3 - sundhed og trivsel
Nr. 7 – bæredygtig Energi
Nr. 9 - industri, innovation og infrastruktur,
Nr. 12 - ansvarligt forbrug og produktion
Nr. 17 - partnerskab for handling.

Disse mål er særligt relevante for N.C. Nielsen, da de i høj grad kan relateres til den grønne omstilling med innovative og teknologiske tiltag.

– Vi støtter op om Global Compacts 10 principper og FN’s verdensmål, da de giver mening på flere niveauer. Vi bestræber os på at integrere disse principper i vores forretning og værdikæde, og ønsker at sikre en bæredygtig udvikling af vores virksomhed, hvor vi lægger særligt vægt på at levere ydelser af høj kvalitet med begrænset ressourceforbrug. Vi bruger blandt andet verdensmålene som indikatorer for vores strategiske CSRmål i relation til kunder og leverandører, miljø og arbejdsmiljø samt socialt ansvar. På den måde arbejder vi med de udvalgte punkter i verdensmålene og bringer dem i spil fra opgave til opgave.
Per T. Nielsen / N.C. Nielsen
Se ISO-certificering

Hvad gør vi selv?

N.C. Nielsen tager sin egen medicin for at imødekomme den grønne omstilling. De første el-firmabiler og den første elektriske servicevogn er købt, og flere er på vej. Vi planlægger en ny beregner på vores kundeportal, hvor du kan hente data til miljøregnskabet om CO2-aftryk på maskinerne, og så nedbringer vi vores eget olie- og gasforbrug.


N.C. Nielsen er ISO 14001-certificeret, og bidrager dermed til verdensmålene inden for en gennemprøvet ramme. Med certificeringen har vi forpligtet os til at dokumentere et effektivt miljøledelsessystem i vores virksomhed. Blandt et stort antal målepunkter har vi forpligtet os til at en minimering af vores påvirkning af miljøet og CO2-udledningen samt virksomhedens affaldshåndtering. Digitaliseringen spiller selvsagt også en stor rolle, når det gælder den grønne omstilling. For N.C. Nielsen er teknologisk udvikling og digitalisering to sider af samme sag.

Det kan være en stor mundfuld at forholde sig til alle de grønne forretningsmuligheder. Der er dog ingen tvivl om, at forbrugere og virksomheder i stigende grad efterspørger produkter og løsninger, som tager hensyn til klimaet og miljøet. Hos N.C. Nielsen har vi arbejdet med grøn omstilling i mange år, og nu sætter vi endnu mere fokus på den grønne dagsorden med en lang række tiltag.

- Vi anser digitaliseringen som en innovativ løftestang. Vi udnytter de digitale muligheder på den række områder, eksempelvis inden for avanceret flådestyring, selvkørende AGV-maskiner eller sikkerhedsfeatures på maskinerne. Med digitale værktøjer kan vores kunder opsamle en stor mængde data, der taler ind i deres egen grønne dagsorden.
Per T. Nielsen / N.C. Nielsen
Læs mere

Spar på CO2-udledningen

I kundeportalen kan man snart beregne CO2- besparelsen i kroner og ører, så der kommer konkrete tal til miljøregnskabet. Vi kan lave beregninger på hver enkelt maskine og på den samlede maskinflåde og den efterfølgende dialog med vores konsulenter giver overblik over scenarier og giver anbefalinger til hvordan grønne investeringer kan styrke bundlinjen. Vi har oplevet eksempler på, at vores kunder kan mindske CO2-udledningen med op til 30%.

Fra gas og diesel til el

Flere og flere kunder vælger i dag fabriksnye el-maskiner og tendensen er klar: Udtjente gas- og dieselmaskiner bliver oftest udskiftet med eldrevne maskiner af enhver type. Det sker i takt med den hastige teknologiudvikling, hvor maskinernes performance øges gradvist på alle løftekapaciteter og hvor kravene til grønne løsninger er eksplicitte fra vores kunder.

Argumenterne for at vælge eldrevne køretøjer er mange, naturligvis i form af energioptimeringer, miljøforbedringer og grøn transport, men også i form af en mere støjsvag kørsel og et mere behageligt arbejdsmiljø for den enkelte maskinfører. Vores kendte maskinmærker Linde, Terberg og Konecranes leverer alle stærke argumenter med ”grønne” maskiner til stort set alle formål.

 • Effektiv flådestyringEffektiv flådestyring med N.C. Nielsen

  Digitale værktøjer gør det muligt at skabe effektiv flådestyring inden for alle typer virksomheder, flådestørrelser og køretøjer. Hos N.C. Nielsen tilbyder vi individuelt tilpasset flådestyring, som sikrer overblikket, udnytter ressourcerne og skaber øget værdi i virksomhederne.

  Læs mere om effektiv flådestyring med N.C. Nielsen
  Effektiv flådestyring
 • SikkerhedGår du nok op i medarbejdernes sikkerhed?

  Sikkerhed har høj prioritet hos rigtig mange virksomheder. Til at højne sikkerheden omkring jeres kørende materiel findes der en lang række digitale værktøjer og ekstraudstyr man som virksomhed kan rage nytte af.

  Læs mere om sikkerhed
  Sikkerhed

Ombygning fra gas eller diesel til el

Hos N.C. Nielsen får vi et stigende antal forespørgsler om ombygninger, hvor vi ændrer fossilt drevne forbrændingsmotorer til eldrevne frekvensmotorer, så de bliver hurtigere og mere miljørigtige. Især er det økonomisk attraktivt ved specialmaskiner, truck og reachstackere fra 10 ton løftekapaciteter og både havne, offshorebaser og OEM-kunder gør brug af muligheden for at upcycle og forbedre ældre maskiner.

Brint som mulighed

Ved at konvertere maskiner fra gas/diesel til brint, kan man også bidrage til den grønne omstilling, da brint har CO2-neutrale egenskaber. Brint giver en støjsvag kørsel og har en høj oppetid, da en brintdrevet motor er operationel i løbet af en lang arbejdsdag. N.C. Nielsen samarbejder med førende leverandører om brintløsninger og vi forventer at teknologien kommer til at spille en rolle i fremtiden.

N.C. Nielsen er i fuld sving med den grønne omstilling på de indre linjer, gennem et tæt samarbejde med vores verdenskendte maskinmærker og med nye relationer til teknologiske partnere og eksperter. Vi hjælper vores kunder med miljøvenlige og energirigtige løsninger – uanset om det gælder produktionsvirksomheder, distributionscentre, havneoperatører eller andre, der vil nedbringe CO2-udledningen.

Vil du vide mere?