Luk
Fokus på sikkerhed, sundhed og trivsel

Arbejdsmiljøpolitik

N.C. Nielsen ønsker at fremstå som en virksomhed, der på alle relevante områder arbejder målrettet og åbent til fordel for arbejdsforholdene. Vores medarbejdere er en vigtig ressource og vi ønsker at vores medarbejdere trives bedst muligt. Vi har en arbejdsmiljøorganisation, hvis formål er at tage vare på medarbejdernes sikkerhed, sundhed og trivsel. Organisationen varetager forebyggelse af arbejdsulykker, arbejdsskader og erhvervssygdomme.

Målsætning

  • At alle ansatte kan udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
  • At forebygge at arbejdsmiljøet skaber nedslidning, arbejdsulykker og fravær
  • At sikre sunde arbejdspladser med fokus på nærvær, trivsel og udvikling
  • At virksomhedens tiltag med henblik på arbejdsmiljøet går videre ud over, hvad lovgivningen foreskriver og til stadighed forbedres
  • At arbejdsmiljøhensyn inddrages ved ændringer i arbejdets tilrettelæggelse
  • At arbejdsmiljøpolitikken skal underbygges af delpolitikker på relevante områder

Vil du vide mere?