Luk
N.C. Nielsen A/S ønsker at fremstå som en virksomhed, der på alle relevante områder arbejder målrettet og åbent til fordel for både miljøet og arbejdsforholdene. Disse hensyn skal være en naturlig del af arbejdsgangen og skal indgå i virksomhedens beslutningsprocesser.

Virksomhedens miljøledelsessystem er et redskab til at sikre en stadig udvikling af virksomheden, hvor hensigten er at gøre påvirkningerne af miljøet mindre på en økonomisk forsvarlig måde. Vi vil gennem miljøledelsessystemet øge vores fokus på energiforbruget gennem energiregistreringer og analyser.
Desuden vil vi overholde eksisterende lovgivning inden for miljø og arbejdsmiljø, ligesom vi forpligtiger os til at beskytte miljøet og forebygge forurening fra vores virksomhed.

Vi vil ligeledes anvende miljøledelsessystemet som udgangspunkt og platform for løbende forbedringer i arbejdet med miljøforholdende i virksomheden.

 

ISO 14001

N.C. Nielsen ønsker at tage ansvar for miljøet og reducere en eventuel miljøbelastning mest muligt. 
Det er baggrunden for, at vi i 2013 blev certificeret efter miljøledelsesstandarden ISO 14001, der er verdens mest udbredte på området.

Undervejs i certificeringsprocessen blev vores energiforbrug, affaldshåndtering og bl.a. anvendelse af kemikalier nøje kortlagt. Efterfølgende har vi - i tråd med ISO 14001 - opstillet en række miljømål, som bl.a. skal reducere vores brændstofforbrug og vores energiforbrug pr. medarbejder i fremtiden.

Vil du vide mere?