Vores næste auktion starter tirsdag den 25. juni og slutter torsdag den 27. juni 2024. Læs mere her

Luk
Brændselsceller hos NCN Energy Solutions

Et stigende antal virksomheder går ind for renere og mere vedvarende energiløsninger. Derfor er brugen af brændselscelletruck voksende i takt med at teknologien udvikler sig. En brændselscelle omdanner hydrogen (brint) til vand ved hjælp af luftens oxygen. Under denne kemiske reaktion bliver der frigivet elektricitet, der opsamles og anvendes til at drive maskinens elmotor. Fordelene ved denne teknologi er blandt andet at trucken kan tanke brint på få minutter, at driften er emissionsfri og at brændselsceller har en høj energitæthed, så de kan oplagre og levere mere energi pr. volumenenhed.

Vil du vide mere?