Luk
Case N.C. Nielsen har leveret 58 Linde-maskiner til Hilding Anders Danmark, der er landets største leverandør af senge og madrasser. På fabrikken i nordvestjyske Hurup er Linde-flåden i fuld sving med at optimere logistikken på de interne linjer – og fra tidlig morgen til sen aften er Linde-maskinerne det uundværlige redskab til at holde den samlede produktion i gang.

Det er mildt sagt pladskrævende at fremstille tusindvis af senge og madrasser hver dag. Fabrikken i Hurup tæller derfor 48.200 kvadratmeter under tag og de højloftede lokaler giver god plads til produktionsflowet fra råvarelager, over højteknologisk robotproduktion og mellemlager til det gigantiske færdigvarelager, hvorfra de godt emballerede produkter sendes med fragtmænd ud til kunder i hele Danmark.

Ankomsten af de fabriksnye Linde-maskiner har markeret et kursskifte hos Hilding Anders Danmark. Langt størsteparten af de gamle logistikmaskiner var nedslidte, kontrakterne ved at udløbe og omkostningerne til vedligeholdelse øget. Tilmed var der for mange manuelle palleløftere, der med fordel kunne erstattes med kørende Linde-maskiner for at lette medarbejdernes arbejdsbyrde.

 

Konkurrencedygtigt tilbud

N.C. Nielsen har været fast samarbejdspartner på Hurup-fabrikken i mange år. Det var derfor naturligt at invitere N.C. Nielsen inden for til et udbud med nogle få andre leverandører. Der blev indhentet flere tilbud, defineret specifikke krav til maskinernes performance, kapacitet og sikkerhedsudstyr og så blev der skelet til den eksisterende samarbejdsrelation, hvor N.C. Nielsen servicekvalitet især vægtede højt.

– Vi valgte at fortsætte det gode samarbejde med N.C. Nielsen. Deres tilbud var konkurrencedygtigt i forhold til pris, materiel, kendskab til vores transportbehov og ønsker fra medarbejderne, der pegede på N.C. Nielsen. Jeg vil gerne fremhæve den udstrakte service fra N.C. Nielsens side og det gode og langvarige samarbejde med deres servicemontører, udtaler PT Manager Henrik Wohlfahrt fra Hilding Anders Danmark.
 

I løbet af efteråret 2021 fik Hilding Anders Danmark leveret 58 Linde-modeller, der gradvist er blevet indfaset i virksomheden. En række forskellige Linde el-palleløftere, Linde el-stablere, Linde el-truck og Linde reachtruck på supersofthjul med ekstraudstyr som Linde Warning Lines og Linde BlueSpot kører nu gulvene tynde i Hurup og bidrager til at holde den interne logistik oppe på mærkerne.

– Vi har fået de nyeste maskiner fra Lindes akutelle flådeprogram og fået opgraderet den interne logistik. Linde-modellerne er kommet med en øget komfort til vores medarbejdere, mere sikkerhed, flere fleksible indstillingsmuligheder og mulighed for flådestyring. Vi har til fulde fået dækket vores transportbehov, og jeg forventer at N.C. Nielsen også fremadrettet finder gode løsninger på kommende udfordringer, udtaler PT Manager Henrik Wohlfahrt fra Hilding Anders Danmark.
 

Samlefabrikken i Hurup har modtaget en samlet Linde-maskinflåde, der binder den interne logistik tættere sammen og rummer mulighed for videre udvikling, når der skal ændres i transportbehovet på den travle fabrik. Nøgleordet i samarbejdet mellem Hilding Anders Danmark er netop fleksibilitet, hvor man løbende kan skrue op eller ned for maskinvarianter, ekstraudstyr eller nye teknologiske muligheder.

– Det glæder os meget at kunne fortsætte samarbejdet med Hilding Anders Danmark. De opererer på et stærkt konkurrencepræget marked, hvor det løbende gælder om at forbedre alle led i den samlede proces fra råvare til slutkunde. I den sammenhæng spiller Linde-maskinerne en vigtig rolle, da de bidrager til at effektivisere og optimere den interne fremstillingsproces. Vi ser frem til at udvikle samarbejdet med nye fleksible logistikløsninger, udtaler distriktschef Simon D. Søndergaard fra N.C. Nielsen.
 

Vil du vide mere?